Misyon & Vizyon

Misyon

Üniversitemizde öğrenim görmekte olan yabancı uyruklu öğrencilerin Iğdır Üniversitesi’nde nitelikli eğitim/öğretim dönemi yaşamalarını, öğrenimlerini içten, memnuniyet, sempati duyguları içerisinde tamamlamalarını ve ülkelerine aynı donanım ve duygularla dönmelerini sağlamaya yönelik çalışmalar yapmak,

Öğrencilerin eğitime, sosyal yaşama ve kültürel faaliyetlere eşit bir şekilde katılımlarına yardımcı olmak,

Hem üniversitemizin diğer ülke kültürlerine yakınlığının artması hem de diğer ülkelerde ülkemizin kültürel ve sosyal yapısının tanıtılması amacıyla üniversitemizde öğrenim görmeyi özendirmeye ve yabancı öğrenci sayısının artmasına yönelik çalışmalar yapmak,

Üniversitemizde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilerin ülkelerine döndüklerinde, üniversitemiz ve ülkemiz için gönüllü kültür elçileri olmalarını sağlamaya yönelik çalışmalar yapmaktır.

Vizyon

Uluslararası öğrencilerimiz için önemli olan günleri belirleyerek sosyal, kültürel ve sanatsal etkinlikler düzenlemek, Ülkemiz kültürünü tanıtıcı ve sevdirici sosyal etkinlikleri planlamak, Uluslararası öğrencilere her alanda danışmanlık hizmeti vererek Iğdır Üniversitesi’nin uluslararasılaşmasına en üst düzeyde katkı sağlamaktır.