LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ
   
BÖLÜMLER KONTENJAN
   
Yüksek Lisans
Arkeoloji 3
Beden Eğitimi ve Spor 5
Biyokimya 10
Biyomühendislik ve Bilimleri 15
Biyomühendislik ve Bilimleri Tezli (İngilizce) (Yeni) 65
Elektrik Elektronik Mühendisliği 2
Endüstri Mühendisliği (Yöneylem Arş. ve Mat.) Tezli (İngilizce) (Yeni) 20
Geleneksel Türk Sanatları 2
İnşaat Mühendisliği 5
İş Sağlığı ve Güvenliği 5
Mekatronik Mühendisliği 4
Organik Tarım İşletmeciliği 2
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 7
Tarım Bilimleri 23
Türk Dili ve Edebiyatı 1
   
Doktora
Biyomühendislik ve Bilimleri 4
Biyomühendislik ve Bilimleri Tezli (İngilizce) (Yeni) 12
İnşaat Mühendisliği 1
Mekatronik Mühendisliği 3
Tarım Bilimleri 11
Temel İslam Bilimleri 1

 

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER YÜKSEK LİSANS BAŞVURUSU İÇİN İSTENEN BELGELER

a) Başvuru Formu,

b) Lisans diplomasının Türkiye dış temsilciliklerinden (Türkiye Cumhuriyeti Elçilikleri – Eğitim Ataşeliği bölümünden) onaylı örneği,

c) Lisans veya Yüksek lisans not durum belgesinin Türkiye dış temsilciliklerinden (Türkiye Cumhuriyeti Elçilikleri – Eğitim Ataşeliği bölümünden) onaylı örneği,

d) Türkçe Yeterlik Sınavında başarılı olmak. (ADP C1 seviyesinde olduğunu belirten belge). 

e)ALES, GRE, GMAT, TUS veya USMLE sınavlarından birinin sonuç belgesi (varsa),  

f) Pasaport Fotokopisi,

 

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER DOKTORA BAŞVURUSU İÇİN İSTENEN BELGELER

 

a) Başvuru Formu,

b) Lisans veya yüksek lisans diplomasının Türkiye dış temsilciliklerinden (Türkiye Cumhuriyeti Elçilikleri – Eğitim Ataşeliği bölümünden) onaylı örneği,

c) Lisans veya Yüksek lisans not durum belgesinin Türkiye dış temsilciliklerinden (Türkiye Cumhuriyeti Elçilikleri – Eğitim Ataşeliği bölümünden) onaylı örneği,

d) Türkçe Yeterlik Sınavında başarılı olmak. (ADP C1 seviyesinde olduğunu belirten belge). 

e)ALES, GRE, GMAT, TUS veya USMLE sınavlarından birinin sonuç belgesi (varsa),  

f) Pasaport Fotokopisi,

g) Doktora programına başvuracaklar için, doktora yabancı dil yeterliliğini gösteren belge. Doktoraya başvuru yapacak yurt dışı öğrenci adaylarından anadili dışında başka bir dilde YDS’den en az 55 (elli beş) almış olmak, ya da Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından kabul edilen bir sınavdan eşdeğer bir puan almış olmak. Aday, Üniversite tarafından yapılan yabancı dil yeterlik sınavı varsa buna girebilir ve bu sınavdan en az 60 puan almak zorundadır.