Ek yerleştirme dönemi, Iğdır Üniversitesi’nde lisans, ön lisans düzeyinde öğrenim görmek isteyen adayların, IYOS-2020 harici kabul edildiği ilan edilen uluslararası sınav veya diploma puanları ile program başvurusu yapabilecekleri dönemdir.

 

  1. IYOS-2020 sınavına giren Iğdır Üniversitesi’ne tercihlerini yapan ama yerleşmeyen öğrenci adayları,

 

  1. Sınav sonuçları kabul edildiği sayfasında belirtilen diğer Yükseköğretim Kurumlarının sınavlarına giren öğrenci adayları,

 

  1. Kabul edildiği ilan edilen ve aşağıda verilen diğer uluslararası sınav ve diploma puanına sahip öğrenci adaylar

 

 

Kabul Edilen Diploma Türü ve Diğer Sınavlar

ABITUR

ACT

Algeria Baccalauréat

Al-Shahada-Al Thanawiyya Al-Amma

Azerbaijan National Test (TQDK)

Angola Habilitação / Diploma de Ensino Medio Diploma de Ensino Pre Universitario

Benin Baccalauréat / Relevé de notes

Cambridge Overseas School Certificate /Higher School Certificate

Botswana General Certificate of Secondary Education

Burkina Faso baccalaureate

Burundi Diplôme des Humanites Complètes Relevé de notes

Cameroon baccalaureate /  Baccalauréat de l’Enseignement Secondaire

Central African Republic baccalaureate / Diplôme de Bachilier de l’Enseignement du Second Degré

Cibuti Baccalauréat / Relevé de notes

Chad Baccalaureat / Relevé de notes

Democratic Republic of Congo Baccalauréat  / Relevé de notes

Democratic Republic of Congo Examen d’etat

Diplome Debirestan ve Pişdaneşgahj (İran)

Egypt Thanaweya A’ama Certificate of General Secondary Education

Eritre Eritrean Secondary Education Certificate

East African Certificate of Education/ Advanced Certificate of Education

Ethiopia School Leaving Certificate

French Baccalaureate

Gabon Baccalauréat Relevé de notes

GCE (A Level) Exam

GAOKO

Gine  International Baccalaureate Diploma (IB), GCE A-Levels

International Baccalaureate (IB)

International Science Olympiads (TÜBİTAK)

Kazakhstan National Test (ENT)

Kenya Certificate of Secondary Education

Lebanon baccalaureate / Baccalaureate Libanais

Libya Secondary Education Certificate

Madagascar  baccalaureate

Mali baccalaureate /  Relevé de notes

MATURA

Morocco Baccalauréat  / Diplôme du Baccalauréat / Relevé de notes

Mozambique Certificado de Habilitações Literarias

Namibya General Certificate of Secondary Education

Niger baccalaureate / Diplôme de Bachelier de I'Enseignement du Second Degré

NVQ

Ruanda Diplôme des Humanités Complètes / Diplôme de Fin d'Etudes Secondaires

SAT I

Somali School Leaving Certificate

South Africa Senior Certificate, Matrix Test

Sudan School Leaving Certificate

Syria baccalaureate

Tanzanya National Form IV-VI Examination / Advanced Certificate of Secondary Education

TAWJIHI

Togo baccalaureate / Baccalauréat  Relevé de notes

Tunisia  Baccalauréat /  Baccalauréat Relevé de notes

Turkey Ministry of National Education High School Diploma

Uganda Certificate of Education

Zambia School Certificate / Cambridge Overseas School Certificate

Zimbabwe General Certificate of Education

 

Kayıt için gerekli belgeler:

Documents required for registration:

 

1-   Türkçe dil sertifikası

 

Turkish Language Certificate

 

Note: If you haven’t got Turkish Language Certificate, Iğdır University offers one-year pre-sessional Turkish language course.

 

2-   Lise diplomasının aslı ve onaylı Türkçe çevirisi

Original high school diploma and approved Turkish translated version

 

3-   Lise diplomasının Türk liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren denklik belgesi (Denklik belgesi, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı ya da ülkelerindeki T.C. Büyükelçiliğinden temin edilir),

 

Certificate of Equivalence which shows that the high school diploma is equivalent to the diplomas issued by Turkish high schools (The Certificate of Equivalence can be provided from the Turkish Ministry of National Education in Turkey or Turkish Embassy of the candidates’ country.)

 

 

4-   Not Döküm belgesinin (transkript) aslı ve onaylı Türkçe çevirisi, Original transcript and approved Turkish translated version

 

5-   Pasaportun kimlik bilgilerini gösteren sayfanın aslı ve onaylı Türkçe çevirisi, Passport and approved Turkish translated copy of the identity information page

 

      6-   2 adet fotoğraf

     2 Passport photos

 

7-Teminat Mektubu (Zorunlu)-Belgelerin doğruluğunu ve orjinalliğini temin etme Letter of guarantee (compulsory)- Ensuring the correctness and originality of the

 

documents(attached below)

 

 

 

 

(Çeviri; yurt dışındaki elçiliklerin eğitim müşavirlikleri tarafından onaylanmış, Türkiye'de yeminli mütercimler tarafından Türkçeye çevrilmiş veya noterlerce onaylanmış örneği olabilir)

 

(For Approved Turkish Translation: The Turkish translated version of documents can be provided from the Education Counsellors’ Office of Turkish Embassy of the Country or from a notary public in Turkey)

 

Kayıt için gerekli belgelerin asıllarıyla birlikte 15/12/2020 tarihine kadar kesin kayıt işlemleri için aşağıda belirtilen adreste hazır bulununuz.

 

Please be present at the Registration Address below with the required documents for registration until 15/12/2020

 

Kayıt Adresi

Registration Address

Iğdır Üniversitesi Rektörlüğü

 

Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü

76000 Merkez/Iğdır

TÜRKİYE