2019-2020 Akademik Yılı Yabancı Uyruklu Öğrenci Lisans Kontenjanları

Güzel Sanatlar Fakültesi

Resim

10

Geleneksel El Sanatları

10

 

 

İlahiyat Fakültesi

İlahiyat

80

İlahiyat (İ.Ö)

60

 

 

Fen-Edebiyat Fakültesi

Tarih

30

Tarih(İ.Ö)

25

Matematik

15

Coğrafya

30

Türk Dili ve Edebiyatı

30

İngiliz Dili ve Edebiyatı

30

Sanat Tarihi

20

Biyokimya

20

 

 

Mühendislik Fakültesi

Elektrik Elektronik Mühendisliği

20

İnşaat Mühendisliği

25

Bilgisayar Mühendisliği

20

Makine Mühendisliği

20

İnşaat Mühendisliği(İ.Ö)

20

Makine Mühendisliği(İ.Ö)

20

 

 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

30

Havacılık Yönetimi

10

Sağlık Yönetimi

25

Yerel Yönetimler

25

İktisat

20

İşletme

15

 

 

Ziraat Fakültesi

Tarım Ekonomisi

18

Bahçe Bitkileri

15

Bitki Koruma

15

Peyzaj Mimarlığı

15

Tarla Bitkileri

15

 

 

Turizm Fakültesi

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

20

 

 

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

 

Gümrük İşletme

20

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

20

Organik Tarım İşletmeciliği Bölümü

15

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Spor Yöneticiliği

30

Antrenörlük Eğitimi

5

Antrenörlük Eğitimi(İ.Ö.)

5

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

5